Mindmap  
Blind Spot - I didn't know their stories but we had the same eyes
Image (light/participation) x Anti-image (dark/anonymous))
Subject/original (soul/being) Object/copy (corpus)
Life From Life–Afterlife

In search of reality within the act of a portrait (in a photographic context)
Location Malmö Harbor
Documentation by youngjae Lih
Documentation by youngjae Lih
Documentation by youngjae Lih
Documentation by youngjae Lih

Silvergelatine print 38 x 35 cm

Titel Man of Light experimental film - lopp 

Super 8 film lopp 

-Anti image (2019)  Sound artwork. Sound loop from the fishermen who did not want to become an image- translation Swedish, Arabic, English. 


Hej, hej min vän, hej مرحبا،صدیقي مرحبا ، مرحبا , Hello, hello my friend, hello - Ja det går, okej, bara med ryggen, okej för dig?, فقط، اوك، الحال شي ما اجل ؟ انت موافق، الظهر , Yes it's okey, but only with the back, is that okey for you? - Nej, كلا ,No, - Nej, nej, det är inte bra, jag kan inte nu, förlåt لا، جید لیس هذا، كلا، كلا اسف، الآن اسطیع ,no, no, that is not good, I can not now, sorry. - Jag vill inte vara med i foto الصورة في اظهر ان ارید لا , I don't want to become an image. - (skratt) Nej jag vill inte vara me فیها اكون ان ارید لا كلا، ضحك) , laughter) No I don't want to be a part of this. - (musik) Georgien, nej du kan inte ta en bild, du kommer som turist (Music, (موسیقى، جورجیا، كلا لا تسطیع اخذ صورة، انت سائح او ماذا؟ ?eller Georgia, no you can not take a picture, you come as a tourist or? - Nej det går inte, nej absolut, en bild det går inte. Det går inte, inte vacker om du ska fotografera någon, inte vacker. Jag älskar så... Nån behöver inte fotografera oss, vi kommer hela fullt naturliga, sen någon ska fotografera här, vad är det för en fotograf till mig eller till dig, det är ingenting ? Det viktiga, exakt hur du kommer, hälsa bra, bättre men fotograf, exakt som, fotograferar du en giraff eller en zebra eller så det كلا لا تسطیع،بالطبع لا، صورة لا یمكن،لیس.bra är det ja) skratt, (vackert så är ممكن، لیس من الجمیل اذا فعلتها , ان تاخذ صورة لأحد، لیس بعمل جمیل، انا احب هكذا، لیس المفترض احد یأخذ صور لنا یأتي الجمیع بشكل طبیعي، ومن ثم هل من احد سوف یتصور هنا، لماذا هذا المصور موجود، لي انا ام لك، هذا لا یعني شيء؟ المهم، لیف تأتي،اوصل سلامي جیدا الأفضل، الفضل مصور، هكذا، هل تأخذ صور إلى زرافة او حمار الوحشي، او انا هذا جمیل جید هذا، ضاحكة، فقط No you can not, absolutely no, a picture is not possible, not beautiful to take a photograph of someone, not beautiful, I like so… But someone does not have to photograph us, we come here completely natural, then someone wants to photograph us, what is a photographer to me or to you, that is nothing? What is important is how you come, thats is good, better, but as a photographer, do you photograph a giraffe or a zebra or... it's not so beautiful, (laughs) yes that's all. - Nej, nej, nej, nej, vi är människor, fotografera varandra betyder måste hålla kontakten ofta, det betyder det, men det passar inte, att كلا، كلا، كلا، كلا، نحن بشر، ان .inte går det, inte passar det, fotograferas تأخذ صور لبعضنا البعض یعني المفروض ان نتواصل أكثر، هكذا یعني، ولكن هذا غیر ممكن، یمكن لا هذا، مقبول غیر هذا،نتصور ان - .No, no, no, no, we are humans, to be photographed means that we have to stay in touch, often, that is what it means, no it is not suitable being photographed, it is not ok. - Nej jag vill inte vara med i någon jäklarns bild من اي في اكون ان ارید لا كلا الصوراللعینة هذه) musik) موسیقى , No I don't want to be in a dam picture. 

Samtliga fiskare har givit sitt samtycke att bli inspelade samt att rösterna كل من الصیادین أدلى بموافقة ان یتصور وكذلك استخدام الأصوات .ljudloop denna i används التسجیل هذا في , All fishermen have given their consent to be recorded and that the voices are used in this sound loop. *Inspelad/recorded 2019 * Tack Hussein Obeid för den arabiska översättningen

Back to Top