Cia Kanti 
Flygande fåglar
Mariatorget |  september 2023 - oktober 2024
In a series of analogue photographs, viewers can follow a story from the streets of the city. Early evening and late-night snapshots from around Malmö link together the movement of cars, birds, and young adults just graduated, setting out on the journey of life. The cars represent private spaces in the public environment. 
Cia Kanthi visar "Flygande fåglar" på Mariatorgets tunnelbanestation. Hon har precis flyttat tillbaka till Stockholm efter flera år i Malmö. Genom att röra sig mellan olika medier såsom skulptur, film och fotografi har hon återkommande gestaltat stadsmiljön i Malmö. Det är bilder tagna 2020-2022 som visas på Mariatorget.
Ögonblicksbilder 
I en serie analoga fotografier får vi följa en berättelse från stadens gator. Ögonblicksbilder från tidiga kvällar och sena nätter runtom i Malmö flätar samman en rörelse av bilar, fåglar och unga vuxna som just tagit studenten, på väg ut i livet. Bilen blir ett privat rum i det offentliga.  
I 16 fotografier visas olika fenomen kopplad till bilens roll i staden.
På vardera sida av plattformens väggar skapar bilderna tillsammans en berättelse där bilen blir ett privat rum mitt i staden. Kanthi intresserar sig för hur både vår personliga och kollektiva historia skrivs.
Kanthi  lägger samman en mängd berättelser komprimerade i ett fåtal bilder där människor i Malmö plötsligt möter betraktarens blickar på Mariatorgets tunnelbanestation. Hon har letat efter bilder av lycka i scener som både är högst personliga och allmänna på en och samma gång.

Dokumentations foto: Hans Ekestang

Dokumentations foto: Hans Ekestang

Dokumentations foto:: Hans Ekestang

Dokumentations foto:: Hans Ekestang

Dokumentations foto:: Hans Ekestang

Back to Top