Vera och Göran Agnekils stipendium (2021) Konstakademien, Stockholm 
Documentation, by Lena Bergendahl 

Back to Top