Att gå tillbaka för att hitta något nytt (2015)
Att gå tillbaka för att hitta något nytt (2015)
 ” Men så snart det uppträder som en vara, förvandlas det till ett ting med övernaturliga egenskaper. Det står inte bara med sina fötter på marken, utan det ställer sig på huvudet i förhållande till alla andra varor och utvecklar ur sitt trähuvud fantasier, som är mycket besynnerligare, än om det av sig själv skulle börja dansa”.   - Karl Marx
” Men så snart det uppträder som en vara, förvandlas det till ett ting med övernaturliga egenskaper. Det står inte bara med sina fötter på marken, utan det ställer sig på huvudet i förhållande till alla andra varor och utvecklar ur sitt trähuvud fantasier, som är mycket besynnerligare, än om det av sig själv skulle börja dansa”. - Karl Marx
Sången (2015)
Sången (2015)
Untitled (2015)
Untitled (2015)
Back to Top